لوگو بابا حکیم شرقیبابا حکیم شرقی

جهان امروز، جهان آگاهی های ناشمار و ارتباطات همواره است. بی اندازۀ قبای دانایی نمی توان سهمی از نیاز هیچ مخاطبی را برطرف ساخت. یک رابطۀ دوسویه در ازدحام اخبار و روایات مختلف از یک موضوع وجود دارد که مسیر طبیعی درک و اغناء را از ما میگیرد.

امروز مخاطب با بزرگترین پرسش کدامیک درست است یا کدامیک را باید انتخاب کنم روبروست. چالش آگاهی مهمترین چالش انسان معاصر بوده و بی اندازه تحت تاثیر چالش ارتباط در دهکدۀ جهانی قرار گرفته و طبیعی است که با سرعتی افزون بر گذشته، به دنبال پر کردن فضاهای خالی در شبکه های اجتماعی به نفع خویش می باشد. هر سازمان و تشکیلاتی برای رسیدن به اهداف خود باید ساختار متناسب با آن را برای خویش فراهم آورد.

در این ساختار، تکنولوژی به مثابه یک ابزار، دست مایۀ عظیمی برای رسیدن به اهداف سازمانیست. سایت باباحکیم شرقی، با استناد به ترکیب بابا، حکیم و شرقی به خمیرهایه های تمدنی ما در مشرق زمین اشاره دارد. بنیان هایی که به عنوان خاطرۀ ازلی در ضمیرناخودآگاه جمعی جامعه، راه به ریشه ها و اسطوره ها می برند.

توجه به نیازهای اساسی مردم بر اساس قاعدۀ مسئله محوری، ایجاد حس اعتماد در میان مخاطبین از طریق افزایش کیفیت خدمات و تقویت و تکمیل رابطۀ برد برد در شبکۀ اجتماعی وابسته با عوامل باباحکیم شرقی، از جمله سیاست های راهبردی با نگرش و نگاه کاملا فرهنگی برای ما خواهد بود.

برای این مهم دو حوزۀ مجلۀ گیاهان دارویی با رویکرد افزایش آگاهی های عمومی در بخش کشاورزی، طب سنتی، تغذیه و سلامت و سبک زندگی، در کنار فروش محصولات ارگانیک با منشاء و محوریت گیاهان دارویی نظیر عرقیجات، چاشنی جات، ادویه جات، دمنوش ها و … با نگاهی به شایستگی ها و بایستگی های موجود در فرهنگ اصیل ایرانی، مورد توجه قرار خواهد گرفت.